من کامران نیستم ها....

قهقههقهقههقهقههقهقههقهقههخیلی باحال بود قهقههقهقههقهقههقهقهه

/ 6 نظر / 9 بازدید
کامران

[رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][رویا][خنده]

السا

@...............@..........@............@@@@@..........@ @@..........@@......@.....@......@..........@......@....@ @.@........@.@....@.........@....@..........@....@........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@................@....@.........@ @....@..@....@....@.........@................@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@................@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@ عالی بود[نیشخند][نیشخند]

کامران

سلام مهرام جان درد تنهایی کشیدن مثلِ کشیدنِ خطهایِ رنگی‌ روی کاغذِ سفید شاهکاری میسازد به نامِ دیوانگی...! و من این شاهکارِ را به قیمتِ همهٔ فصلهایِ قشنگِ زندگیم خریده ام او هر چه میخواهید مرا بخواند دیوانه خود خواه بی‌ احساس نمیــــــــفروشــــــــــم..![ناراحت] مهرام جان دلم براش تنگه[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه] تنهایی یعنی... اینقدر بد ترکت کرده که روت نمیشه به هیچ کس بگی که هنوز دلتنگش هستی[گریه][ناراحت] حال خوبی ندارم مهرام جان.