بیزار باش

 

بیزار باش از معشوقی که


اسم هرزگی هایش را بگذارد


"آزادی"


اسم نگرانی هایت را بگذارد


"گیر دادن"


و برای بی تفاوتی هایش....


"اعتماد داشتن به تو" را بهانه کند ...


/ 1 نظر / 24 بازدید
انسان

[دست]خیلی زیبا بود[دست]